Donationer

DONERINGAR ONLINE

PetitionFree - Petition Online - Sverige är en oberoende webbplats. Stöd den med din gåva, som beskrivs på denna sida.

PetitionFree - Petition Online - Sverige accepterar inte direkt sponsring av kampanjer, säljer inte uppgifterna av framställarna. Det är och kommer alltid att vara gratis.

Vi kommer inte att träda in i den fria marknadens logik, vi anser att ideal och värderingar inte går att prissätta.
Därför ber vi om er hjälp.

Många kampanjer för PetitionFree - Petition Online - Sverige har blivit framgångsrika och har förändrat livet för små samhällen eller hela länder. Ingenting kan påverka, dra uppmärksamhet, och beröra på djupet så som internet kan göra.

Skicka ditt bidrag i dag och ansluta dig till oss för att fortsätta att ge människor runt om i världen, möjlighet, de verktyg och den information som behövs för att skapa en förändring i samhället.

Det är endast genom det frivilliga stödet vi får som vi kan fortsätta att utveckla alla våra projekt.

Alla medel är avsedda för de dyra underhållsarbetena på webben i världen av PetitionFree - Petition Online - Sverige och att främja enskilda petitioner.

Det är genom att följa våra etiska regler som vi har blivit viktiga samarbetspartners med ideella sammanslutningar, ej statliga organ och vanliga medborgare runt om i världen.
Vi är den plats där de ej våldsamma striderna börjar.

Bara en liten donation räcker.

Stöd din sak, överväg att göra en donation online genom PetitionFree - Petition Online - Sverige till

DONERINGAR ONLINE

De förinställda värdena kan ändras enligt dina önskemål. Känn dig fri att donera vad du anser vara rimligt.

DONATIONER OFFLINE

Du kan skicka en check eller banköverföring.
Skriv till donation@internetpetition.org och vi ger dig alla detaljer.
Vi kan på begäran skicka certifiering av donationen för skatteändamål.