Cod etic

Codul nostru etic

Activitatea Petitii Online se desfasoara in concordanta cu principiile si valorile cuprinse in codul etic, de unde se inspira comportamentul tuturor reprezentantilor firmei si toti colaboratorii nostri externi.

Respectand acest cod, chiar daca sintem relativ proaspat aparuti pe piata, in 2009, am devenit platforma numarul 1 in lume pentru pubicarea si sustinerea petitiilor.

Visul nostrum este sa schimbam lumea, nu reusim intoitdeauna, dar semnaturile stranse online ajuta ca vocea noastra sa fie puternic auzita. Nimic nu e mai rapid decit internetul.

Prin prezentul Cod Etic reteaua noastra de Petition.com urmareste adoptarea în mod formal a principiilor de legalitate, echitate, transparenta si verificabilitate care sa ne orienteze comportamentul.

Prezentul cod stabileste regulile de baza de conduita ale membrilor, angajatilor si a colaboratorilor externi, ca parte a îndatoririlor lor, care sunt necesare pentru desfasurarea activitatii lor cu profesionalism, diligenta, onestitate si integritate, urmarind interesele companiei, clientii si generalitatea de membri. Exercitarea puterii de decizie si activitati ar trebui, prin urmare, sa fie adaptate la aceste valori si principii. Compania isi alege colaboratorii sai între persoane fizice si juridice, care ii împartasesc valorile. Nerespectarea prezentului Cod se considera nerespectarea principiile etice si îndatoririle de echitate fata de Companie.

Petitii Online nu primesc bani de la guverne sau asociatii, unica sustinere provine din publicitate pe paginile web. Publicitatea este gestionata de importante terte parti, cum ar fi Google Inc, care accepta filozofia noastra. Este doar un ecran de publicitate, fara orice transfer de informatii despre utilizatorii nostril, ca si atunci cind urmarim o reclama la TV.

Nu vom furniza niciodata date ale celor care au semnat petitii la companii din afara, pentru ca cei care semneaza nu ne dau date despre ei, doar numele pentru batalia in care cred.

Respectand acest Cod Etic am devenit parteneri importanti ai Asociatiilor non-profit, entitati non-guvernamentale, ai cetatenilor din întreaga lume. Suntem locul unde incep luptele non-violente.

Cod etic

Activitatea Petitii Online consta in strângerea de semnaturi online. Modelul de dezvoltare pe care intentionam sa il urmam este al unei companii care se mentine pe piata având valori morale înalte, cum ar fi respectarea deplina a legii, respectul pentru angajatii care ii dau viata, o concurenta loiala cu alte structuri implicate în aceeasi zona. Respectand optiunile fundamentale, Petitii Online se bazeaza, prin urmare, pe valorile de onestitate, deschidere, de confidentialitate, de securitate si de concurenta loiala, si toti membrii sunt obligati sa respecte acest Cod de conduita în toate actele lor, fie interne sau directionate în afara lumii. În acest context, prezentul Cod, care este o referinta pentru toate persoanele care contribuie în orice fel la o petitie online si în primul rând, de cel care este responsabil de gestionarea ea, persoana trebuind sa i se conformeze.

Principii:

Incredere

Petitii Online nu pot reusi fara încrederea tuturor celor care isi aduc in fiecare zi contributia firma: clienti, angajati, parteneri, actionari. Încredere se bazeaza pe impartasirea misiunii, respect fata de valori si fata de prevederile codului. Cod: fiecare persoana este angajata, prin urmare, respectarea stricta. Ignorarea regulilor din prezentul Cod nu este compatibila cu lucrarile efectuate la Petitii Online, la orice nivel. Prin urmare, este esential sa se respecte reciproc, în rolurile de fiecare, care sa conduca la o cooperare între subiecti caracterizat printr-o urbanitate generala de maniere si limba, care este în concordanta cu atitudinea de corectitudine, respect si bune maniere care ar trebui sa întotdeauna sa fie prezent în relatiile din cadrul structurii si exterior.

Resurse umane

Dezvoltarea resurselor umane, respectul pentru autonomia lor, stimulente bazate pe participarea lor la decizii, sunt principii fundamentale pentru Petitii Online, care va pregati programele de formare si actualizare ce vizeaza consolidarea competentelor specific, mentinerea si cresterea competentelor dobândite pe parcursul colaborarii.

Onestitate

Petitii Online trebuie sa se asigure ca partenerii sai, angajatii si personalul sau constientizeaza importanta eticii actiunilor lor, nu urmaresc profit în detrimentul respectarii personalului sau corporatiei, cu legile si standardele prevazute de acesta. În special, aceasta trebuie sa previna beneficii ilegale acordate clientilor sau furnizorilor. Petitii Online trebuie sa se asigure ca membrii sai, angajatii si agentii nu actioneaza in numele lor sau numele unor terti, generand conflicte de interese cu cele ale partenerilor lor contractuali.

Transparenta

Petitii Online trebuie sa se asigure ca membrii sai, angajatii si colaboratorii actioneaza cu transparenta, claritate, corectitudine si diligenta in tot ceea ce priveste imaginea companiei, în toate rapoartele sale. În acest scop este asigurata cea mai cuprinzatoare si mai transparent informatie cu privire la liniile directoare ale activitatii sociale.

Confidentialitate

Având în vedere particularitatile afacerii, Petitii Online trebuie sa se asigure ca membrii sai, angajatii si colaboratorii protejeaza confidentialitatea datelor cu caracter personal ale clientilor si tuturor celor care in vreun scop, furnizeaza datele lor personale catre Petitii Online, date continute în bazele de date, arhive personale si corporative, si trebuie sa asigure ca acestea sunt respectate toate formalitatile cerute de normele în vigoare privind confidentialitatea. Datele colectate vor fi utilizate exclusiv pentru scopuri specifice referitoare la exercitarea activitatii Petitii Online. Oricine are acces, în functie de rolul sau la locul de munca, la informatii confidentiale cu privire la Companie sau clientii sai este obligat sa respecte reglementarile si procedurile stabilite si sa se asigure ca acestea ramân confidentiale. Accesul, stocarea, transmiterea de informatii cu caracter personal de orice fel cu privire la clientii trebuie sa fie facute numai în scopuri necesare pentru a furniza servicii si numai de catre personalul stability. Personalul, membrii si angajatii societatii se angajeaza sa respecte în totalitate de politica de confidentialitate.

Impartialitate

Petitii Online trebuie sa se asigure ca membrii sai, angajatii si colaboratorii actioneaza luând în considerare circumstante concrete si nu afiseaza o conduita catre opportunism si discriminari. Petitii Online se angajeaza sa nu faca discriminari pe rasa, religie, sex, opinii politice si handicap fizic.

Sanatatea si siguranta la locul de munca

Petitii Online trebuie sa se asigure ca membrii sai, angajatii si colaboratorii iau toate masurile de securitate necesare, tinand cont de de dezvoltarea tehnologica si fac eforturi pentru a garanta integritatea fizica si morala a angajatului.