Sign for Student Democracy sign now

Stimaţi Studenţi!

Uniunea Tineretului Comunist din Moldova cheamă оntregul tineret studios să-şi exprime susţinerea faţă de proiectul de lege nr. 2832 din 25.07.2007, care are drept scop consolidarea democraţiei universitare şi o participare mai largă a studenţilor оn viaţa universităţii.

Acest proiect de lege, оnaintat de Guvern, propune ca studenţii să fie reprezentaţi оn organele de conducere ale instituţiei (senat, consiliu) оn proporţie de 1525 \%, precum şi оn aceeaşi proporţie la alegerea rectorilor instituţiilor superioare de оnvăţămоnt de stat, iar posturile de conducere оn universităţi urmează să fie ocupate pe un termen de 4 ani şi pentru nu mai mult decоt 2 mandate consecutive, conform principiilor Cartei Universitare de la Bologna.

Cu toate acestea, pe data de 16 noiembrie 2007, cоnd a avut loc discutarea оn prima lectură a acestui proiect de lege, deputaţii din opoziţie au votat оmpotrivă, afirmоnd că Excesul de democratism care transpare din proiectul respectiv dă de bănuit şi că studenţii sоnt foarte uşor influenţabili. Astfel, aceşti deputaţi din opoziţie, care se declară democratici, оncearcă să limiteze democraţia universitară şi să apere cu orice preţ poziţiile conducerii instituţiilor de оnvăţămоnt superior. Fracţiunea Partidului Comuniştilor din Republica Moldova a susţinut acest proiect de lege оn prima lectură.

Acum, cоnd are loc definitivarea proiectului pentru lectura a doua, este necesar ca studenţii din Republica Moldova să demonstreze оntregii societăţi că ei doresc să aibă un cuvоnt de spus, că rectorii trebuie să lucreze оn interesul оntregii universităţi, nu оn interes propriu, şi să fie aleşi оn baza votului democratic şi secret.

Din aceste considerente, Uniunea Tineretului Comunist din Moldova organizează colectarea de semnături оn favoarea acestui proiect de lege, pentru a demonstra оntregii societăţi şi, оn special, aşa-zişilor democraţi din opoziţie, că studenţii pot şi trebuie să aibă dreptul de a decide ce se оntоmplă оn universitate.


Semnează pentru democraţie! Semnează pentru drepturile studenţeşti!


Vezi mai multe pe www.utcm.md
=========================================================================Уважаемые студенты!

Коммунистический союз молодежи Молдовы призывает всю студенческую молодежь Молдовы оказать поддержку законопроекту № 2832 от 25.07.2007, нацеленному на консолидацию университетской демократии и более широкое участие студентов в жизни университета.

Этот законопроект, предложенный Правительством, предлагает, чтобы представительство студентов в руководящих органах учебного заведения (сенате, совете) было не менее 1525\%. Этот проект предусматривает и участие студентов в той же пропорции в процессе избрания ректоров государственных высших учебных заведений. Также, в соответствии с принципами Университетской Болонской хартии, на руководящие посты в университетах, согласно проекту, можно будет избираться на 4 года и не более чем на два срока подряд,.

Однако, 16 ноября 2007 г., когда проходило обсуждение этого законопроекта в первом чтении, депутаты от оппозиции проголосовали против, утверждая, что Избыток демократизма, который просматривается в этом законопроекте, вызывает подозрение и что студенты очень легко подвержены влиянию. Таким образом, эти депутаты от оппозиции, называющие сами себя демократами, пытаются ограничить университетскую демократию и любой ценой защитить позиции руководства высших учебных заведений. Фракция ПКРМ проголосовала в поддержку данного законопроекта в первом чтении.

Сейчас, когда до принятия законопроекта в окончательном втором чтении есть время, необходимо, чтобы студенты продемонстрировали всему молдавскому обществу, что им есть что сказать, что ректоры должны работать не только, преследуя свои личные интересы, но в первую очередь в интересах всего университета, и должны избираться демократично тайным голосованием.

Поэтому, Коммунистический союз молодежи Молдовы организует сбор подписей в пользу этого законопроекта, чтобы показать всему обществу и, в частности, так называемым демократам от оппозиции, что студенты могут и должны иметь право выражать свое мнение и участвовать в процессе принятия решений на уровне университета.

Выступи за университетскую демократию! Подпишись в поддержку прав студентов!


www.utcm.md
============================================================================

Sign The Petition

OR

If you already have an account please sign in, otherwise register an account for free then sign the petition filling the fields below.
Email and the password will be your account data, you will be able to sign other petitions after logging in.

Privacy in the search engines? You can use a nickname:

Attention, the email address you supply must be valid in order to validate the signature, otherwise it will be deleted.

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Shoutbox

Who signed this petition saw these petitions too:

Sign The Petition

OR

If you already have an account please sign in

Comment

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Goal
50 / 100

Latest Signatures

 • 11 December 201550. Ira Mcguire
  pora pomeneati zasidevshihsea rektorov!
 • 11 July 201549. Cernev D
  I support this petition
 • 17 March 201548. Vasea Baldwin
  I support this petition
 • 09 March 201547. Ksenia Kaiser
  u nas toje esti golos!
 • 01 March 201546. Earl Huffman
  )
 • 28 February 201545. Liudmila Riggs
  I support this petition
 • 03 November 201444. Tsveatcov N
  It's OK
 • 02 November 201443. Tatiana Marsh
  I support this petition
 • 06 September 201442. Denis Vance
  I support this petition
 • 29 August 201441. Ion C
  Bravo!
 • 19 March 201440. Sergiu U
  I support this petition
 • 12 August 201339. Ecaterina A
  Nakonet-to hoti kto-to podumal o pravah studentov!
 • 29 June 201338. Marina Knox
  interesno, kakoe mnenie u Kirtoaca po povodu etogo zakona - ili on takoi je democrat, kak i vsea oppozitia
 • 19 April 201337. Stanislav Marsh
  I support this petition
 • 07 January 201336. Atatoliy Bennett
  utm
 • 16 November 201235. Daria Lloyd
  I support this petition
 • 07 September 201234. Budak T
  ya za etot zakonoproekt, eto nshans studentam viraziti svoe mnenie!
 • 05 September 201233. Igor Knox
  Moldova Democracy Country
 • 30 August 201232. Sonya Glenn
  !
 • 13 April 201231. Oleinic E
  I support this petition
 • 15 March 201230.
  I support this petition
 • 13 March 201229. Cotelnic L
  De acord
 • 21 November 201128. Douglas Park
  I support this petition
 • 26 September 201127. Karin Page
  I support this petition
 • 17 September 201126. Diana Huber
  I support this petition
 • 01 August 201125. Natalya Mcguire
  I support this petition
 • 01 July 201124. Paul G
  Комсомол в авангарде всего студенчества!

browse all the signatures

Felicia DillonBy:
Transport and infrastructureIn:
Petition target:
Moldovan Parliament

Tags

No tags

Share

Invite friends from your address book

Embed Codes

direct link

link for html

link for forum without title

link for forum with title

Widgets